Ilu on vaataja silmades ja sinu juuksuri kätes.
— Karel Oja
 
 

MILLESSE ME USUME


Me pakume alati kliendile just temale sobivat lahendust ja oleme personaalsed. Teeme klientidele elu mugavamaks ja rõõmsamaks, tuues kokku meie salongi parimad kaubamärgid maailmast ja pakkudes suurepärast teenust. 

Meie ettevõtte hulka kuulub kõrgete kutse- ja eetiliste standardite ja tavade järgimine.

Pidev arenemine, suhtume muutustesse positiivselt ja kasutame avanevaid võimalusi jätkuvaks arenguks.

Meie soov on saada Eesti kvaliteetteenuste liidriks ja suunanäitajaks.

Meie jaoks olulisteks pidepunktideks on:

•    Loovus – iga uus lahendus, mis aitab meil meie kliente paremini teenindada, on väärt kaalumist. Iga töötaja, kes julgeb otsida ja leida uusi lahendusi, väärib tunnustamist. 

•    Meeskonnatöö – toetame töötajate individuaalset algatusvõimet ja loovust, kuid olulisim kõikides tegevustes on meie jaoks meeskonnatöö.

•    Eetika ja austus – meie tegevuse alustaladeks on usaldusväärsus, ausus ja lojaalsus. Me suhtume üksteisesse ja kõikidesse, kellega me töötame, viisakuse ja lugupidamisega.

•    Koostöö – see tähendab suhet, kus kliendid saavad parima pakkumise ja teeninduse osaliseks ning nad pöörduvad taas meie juurde tagasi. Koostöö on võtmesõnaks ka töösuhetes. Me ei taha saavutada võitu oma inimeste arvelt, vaid nendega üheskoos.

•    Usaldusväärsus – meil töötavad asjatundlikud professionaalid, kelle peale võib kindel olla. 

•    Hea töö ja uuendusmeelsus – teeme kõik selleks, et iga meeskonnaliige annaks mis tahes ülesannet täites endast parima. Hea töö taga on pidev enesearendamine ja uuendusmeelsus.


 
Kõige tähtsam riietusese ja aksessuaar on korralik ja sobiv soeng. Seda kanname endaga iga päev ja iga hetk.
— Renaldo Paabel
renaldo.png